Informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2019 r. wszczęte zostało postępowanie w trybie Rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Naprawa kładki dla pieszych nad jeziorem Modre w Siedlęcinie” (znak sprawy BZP.272.2.9.2019)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=4&eid=642

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 17 kwietnia 2019 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.