Drukuj

Informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2019 r. wszczęte zostało postępowanie w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z  wyżywieniem podczas dwudniowego szkolenia w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” (nr postępowania: BZP.272.2.10.2019)

UWAGA: Zamawiający informuje, że w dniu 18.04.2019 r. wprowadził zmianę treści Zapytania ofertowego, a także treści załącznika do zapytania ofertowego: Nr 1. Zmodyfikowane wersje Zapytania ofertowego oraz Załącznika Nr 1 do Zapytania ofertowego dostępne są do pobrania na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16827 (Baza Konkurencyjności)

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego: http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=4&eid=644

Wcześniejsze (nieobowiązujące obecnie) wersje Zapytania ofertowego oraz Załącznika Nr 1 do Zapytania ofertowego zostaną usunięte w dniu publikacji przedmiotowej informacji oraz zmodyfikowanych dokumentów. Wykonawcy winni korzystać z dokumentów uwzględniających zmiany z dnia 18.04.2019 r.

UWAGA:  w dniu 11 kwietnia 2019 r. Zamawiający dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego oraz załączników Nr 1, 2, 4, i 8 do Zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, że zmodyfikowane wersje Zapytania ofertowego oraz Załączników Nr 1, 2, 4 i 8 do Zapytania ofertowego dostępne są do pobrania na stronie internetowej:

w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16827

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego: http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=4&eid=644

UWAGA - zmieniony został termin składania ofert. Aktualny termin składania ofert - do godz. 09:00 w dniu 25.04.2019 r.

Termin składania ofert do godz. 9:00 w dniu 19.04.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.