Drukuj

Informujemy, że w dniu 16 kwietnia 2019 r. wszczęte zostało postępowanie w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.:Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 2735D etap I, Radomierz-Janowice Wielkie, km 0+000 do 3+130 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]”  (nr postępowania: BZP.272.2.12.2019)

Zapytanie ofertowe dostępne jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego: http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=4&eid=647

Termin składania ofert do godz. 9:00 w dniu 24.04.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.