Informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. ogłoszone zostało postępowanie w trybie Rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: „Sprzedaż, dostawa ławek i krzeseł oraz foteli biurowych (krzeseł) obrotowych
na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze” (znak sprawy:  BZP.272.2.30.2019)

termin składania ofert: do godz. 14:00 w dniu 23.08.2019 r.

Rozeznanie cenowe wraz z załącznikami dostępne jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=8&eid=683

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.