Informujemy, że w dniu 21 sierpnia 2019 r. wszczęte zostało postępowanie w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z  wyżywieniem podczas trzydniowego szkolenia w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” (nr postępowania: BZP.272.2.33.2019)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest do pobrania na stronie internetowej:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22543#

 (Baza Konkurencyjności)

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=8&eid=684

Termin składania ofert do godz. 9:30 w dniu 29.08.2019 r.

UWAGA: Zamawiający informuje, że w dniu 27.08.2019 r. w związku ze zmianą Ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod Nr 22543, tj. uzupełnieniem jego treści – przedłużył termin składania ofert i wprowadził w tym zakresie zmiany w treści Zapytania ofertowego – zaproszenia do złożenia oferty. Wcześniejsza (nieobowiązująca obecnie) wersja Zapytania ofertowego zostanie usunięta z  w/w stron internetowych w dniu publikacji przedmiotowej informacji oraz zmodyfikowanego Zapytania ofertowego. Wykonawcy winni korzystać z Zapytania ofertowego uwzględniajacego zmianę z dnia 27.08.2019 r.

Aktualny termin składania ofert: do godz. 9:30 w dniu 03.09.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.