Informujemy, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. ogłoszone zostało postępowanie w trybie Rozeznania cenowego pn.: "Kontrola okresowa instalacji elektrycznej budynku Powiatu Jeleniogórskiego” (BZP.272.2.32.2019)

termin składania ofert: do godz. 15:00 w dniu 03.09.2019 r.

UWAGA: Zamawiający informuje, że w związku z zapytaniem do treści Rozeznania cenowego, w dniu 29.08.2019 r. dokonał zmiany zapisów ust. 3 Rozeznania cenowego – zaproszenia do złożenia oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu.

Rozeznanie cenowe wraz z załącznikami dostępne jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=8&eid=688

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.