Szczegółowych informacji udziela Biuro Zamówień Publicznych
pod nr. tel. 75 64 73 102,103

ul. Kochanowskiego 10, pok. 42-43 (III piętro)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Repozytorium plików dla postępowań od dn. 28.09.2016 r.

Wykaz archiwalnych postępowań o udzielenia zamówień publicznych (aktualny do dn. 27.09.2016 r.)

 

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro) pn.: "Doraźna ochrona obiektów na zlecenie Powiatu Jeleniogórskiego" (znak sprawy: BZP.272.2.23.2017)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=4&eid=400

Termin składania ofert upływa o godz. 11:00 w dniu 11 maja  2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki – Czernica, w km 1+800 do 7+986 Etap II [intensywne opady deszczu sierpień 2012 r.]" (znak sprawy: BZP.272.1.7.2017).

Termin składania ofert w postępowaniu upływa o godz. 11:00 w dniu 12 maja 2017 r.

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-7

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro) pn.: "Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie szacowania wartości rynkowej gruntów" (znak sprawy: BZP.272.2.19.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=4&eid=396

Termin składania ofert upływa o godz. 11:00 w dniu 28 kwietnia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na realizację zadania pn.: " Doraźna ochrona obiektów na zlecenie Powiatu Jeleniogórskiego " (znak sprawy: BZP.272.2.12.2017)

UWAGA: Zamawiający informuje, że wprowadził zmiany w treści Rozeznania cenowego, w Formularzach ofertowych, a także w projektach umów dot. obu części zamówienia w zakresie warunków powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Oferenci zainteresowani złożeniem oferty powinni korzystać
z dokumentów opatrzonych dopiskiem: „po zmianach z dnia 09.05.2017 r.” opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=4&eid=394

 

Termin składania ofert upływa o godz. 13:00 w dniu 25 kwietnia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Uwaga: W dniu 13 kwietnia 2017 r. Zamawiający wprowadził zmiany w treści Rozeznania cenowego w zakresie uwag w ust. 1 pkt II, a także  w załącznikach Nr: 3 i 4 (Formularze ofertowe) - w zakresie terminu płatności za fakturę VAT. Zmienione dokumenty oznaczone: "po zmianach z dnia 13 kwietnia 2017 r." dostępne są do pobrania na w/w stronie BIP.

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Usługa dostępu do sieci Internet dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (znak sprawy: BZP.272.2.16.2017)

 

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=4&eid=393

Uwaga: Zamawiający informuje, że w dniu 5 maja 2017 r. opublikował odpowiedzi na zapytania dotyczące niniejszego Rozeznania cenowego, a także wprowadził zmiany w opisie przedmiotu zamówienia poprzez zmodyfikowanie treści Rozeznania cenowego – zaproszenia do złożenia oferty i Formularza ofertowego.

Ponadto zmianie uległ termin składania ofert – przesunięty do godz. 11:00 w dniu 15 maja 2017 r

Zmienione dokumenty z dopiskiem po zmianach z dnia 05.05.2017 r.”dotyczące przedmiotowego postępowania zostały opublikowane na stronie BIP Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=4&eid=393

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 12 kwietnia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Nadzór nad realizacją projektu RPDS.02.01.03-02-0012/16 pn.: Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim" (nr postępowania: BZP.272.2.17.2017).

Dokumentacja przedmiotowego postępowania została opublikowana:

1) w Bazie Konkurencyjności Fuduszy Europejskich (nr ogłoszenia: 1029664):

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1029664

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=4&eid=392

 

W dniu 04.05.2017 r. Zamawiajacy unieważnił przedmiotowe postępowanie.

 

 

 

 

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce-Staniszów  w km 1+730 do 4+022 Etap I [intensywne opady deszczu sierpień 2012 r.]”  (znak sprawy: BZP.272.2.14.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=4&eid=389

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 19 kwietnia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń w budynku, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych  (znak sprawy: BZP.272.2.10.2017).

Dokumentacja postępowania (tj. Rozeznanie cenowe oraz Załączniki Nr: 3-6) została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=4&eid=386

Załączniki Nr 1 i 2 do Rozeznania cenowego opublikowane zostały na stronie internetowej Zamawiającego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-2-10

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 19 kwietnia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

W dniu 23 marca 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce – Staniszów w km 1+730 do 4+022 Etap I [intensywne opady deszczu sierpień 2012 r.]" (znak sprawy: BZP.272.1.5.2017).

Termin składania ofert w postępowaniu upływa o godz. 12:00 w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-5

Informujemy, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało rozstrzygnięte.

W dniu 13 kwietnia 2017 r. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty.

Informujemy, że w dniu 23 marca 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki – Czernica, w km 1+800 do 7+986 Etap II [intensywne opady deszczu sierpień 2012 r.]" (znak sprawy: BZP.272.1.4.2017).

Termin składania ofert w postępowaniu upływa o godz. 10:00 w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-4

Uprzejmie informujemy, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione.

W dniu 11.04.2017 r. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego zatwierdził unieważnienie postępowania.

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na: „Dostawę druków zwrotnego potwierdzenia odbioru do przesyłek listowych rejestrowanych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze”  (znak sprawy: BZP.272.2.11.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=3&eid=380

Termin składania ofert upływa o godz. 14:00 w dniu 29 marca 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.