Szczegółowych informacji udziela Biuro Zamówień Publicznych
pod nr. tel. 75 64 73 102,103

ul. Kochanowskiego 10, pok. 3.14 (III piętro)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Repozytorium plików dla postępowań od dn. 28.09.2016 r.

Wykaz archiwalnych postępowań o udzielenia zamówień publicznych (aktualny do dn. 27.09.2016 r.)

 

Informujemy, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Opracowanie inwentaryzacji budowlanej dla budynku ośrodka wczasowego JAGODA w Karpaczu” (nr postępowania: BZP.272.2.39.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=8&eid=442

Termin składania ofert - do godz. 13:00 w dniu 18.08.2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: "Dostawa materiałów pędnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze"
(nr postępowania: BZP.272.2.40.2017)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=8&eid=441

Termin składania ofert: do godz. 12:00 w dniu 21.08.2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 27 lipca 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 2721D w Podgórzynie, nr 2723D w Rybnicy i nr 2755D w Miłkowie" (znak sprawy: BZP.272.1.12.2017).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-12

W dniu 7 września 2017 r. na w/w stronie internetowej opublikowana została Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części II i III zamówienia oraz o unieważnieniu Części I zamówienia.

 

Informujemy, że w dniu 26 lipca 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb realizacji zadań Powiatu Jeleniogórskiego” (nr postępowania: BZP.272.2.38.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=7&eid=434

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 2 sierpnia 2017 r. (UWAGA: termin NIEAKTUALNY!)

UWAGA: w dniu 28.07.2017 r. Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert. Powyższe wynika z konieczności przygotowania odpowiedzi na zapytania do treści Rozeznania cenowego, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 28.07.2017 r. Treść zapytań wraz z odpowiedziami zostanie opublikowana na w/w stronie internetowej nie później niż do dnia 01.08.2017 r.

AKTUALNY TERMIN SKŁADANIA OFERT - DO GODZ. 12:00 W DNIU 4 SIERPNIA 2017 R.

 

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na: "Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 261,29 ha"  (znak sprawy: BZP.272.2.37a.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=7&eid=433

Termin składania ofert w postępowaniu upływa o godz. 10:00 w dniu 3 sierpnia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Wznowienie znaków granicznych lub ustalenie przebiegu granic nieruchomości Skarbu Państwa oraz utrwalenie punktów znakami granicznymi (kamienie graniczne)” (BZP.272.2.36.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=7&eid=431

Termin składania ofert upływa o godz. 12:00 w dniu 31 lipca 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 12 lipca 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych" (znak sprawy: BZP.272.1.11.2017).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-11

W dniu 31 lipca 2017 r. na w/w stronie internetowej opublikowana została Informacja o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na: "Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie ustalenia wartości dwóch nieruchomości położonych w Gminie Jeżów Sudecki  (znak sprawy: BZP.272.2.35.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=7&eid=429

Termin składania ofert w postępowaniu upływa o godz. 09:00 w dniu 18 lipca 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: "Założenie baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej – miasta Karpacza" (BZP.272.2.31.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=6&eid=422

Termin składania ofert upływa o godz. 11:00 w dniu 29 czerwca  2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 7 czerwca 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej" (znak sprawy: BZP.272.1.10.2017).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-10

W dniu 30 czerwca 2017 r. na w/w stronie internetowej opublikowana została Informacja o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Wznowienie znaków granicznych, ustalenie przebiegu granic nieruchomości oraz utrwalenie punktów znakami granicznymi (kamienie graniczne)” (BZP.272.2.32.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=6&eid=417

Termin składania ofert upływa o godz. 14:00 w dniu 7 czerwca  2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.