Szczegółowych informacji udziela Biuro Zamówień Publicznych
pod nr. tel. 75 64 73 102,103

ul. Kochanowskiego 10, pok. 42-43 (III piętro)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Repozytorium plików dla postępowań od dn. 28.09.2016 r.

Wykaz archiwalnych postępowań o udzielenia zamówień publicznych (aktualny do dn. 27.09.2016 r.)

 

W dniu 23 marca 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce – Staniszów w km 1+730 do 4+022 Etap I [intensywne opady deszczu sierpień 2012 r.]" (znak sprawy: BZP.272.1.5.2017).

Termin składania ofert w postępowaniu upływa o godz. 12:00 w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-5

Informujemy, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało rozstrzygnięte.

W dniu 13 kwietnia 2017 r. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty.

Informujemy, że w dniu 23 marca 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki – Czernica, w km 1+800 do 7+986 Etap II [intensywne opady deszczu sierpień 2012 r.]" (znak sprawy: BZP.272.1.4.2017).

Termin składania ofert w postępowaniu upływa o godz. 10:00 w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-4

Uprzejmie informujemy, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione.

W dniu 11.04.2017 r. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego zatwierdził unieważnienie postępowania.

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na: „Dostawę druków zwrotnego potwierdzenia odbioru do przesyłek listowych rejestrowanych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze”  (znak sprawy: BZP.272.2.11.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=3&eid=380

Termin składania ofert upływa o godz. 14:00 w dniu 29 marca 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 20 marca 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego" (znak sprawy: BZP.272.1.2.2017).

Termin składania ofert w postępowaniu upływa o godz. 13:00 w dniu 4 kwietnia 2017 r.

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-2

Uprzejmie informujemy, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało rozstrzygnięte.

W dniu 11 kwietnia 2017 r. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty.

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na: „Opracowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023”  (znak sprawy: BZP.272.2.9.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=2&eid=378

Termin składania ofert upływa o godz. 14:00 w dniu 2 marca 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na: „Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie szacowania wartości rynkowej zabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży”  (znak sprawy: BZP.272.2.7.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=2&eid=377

Termin składania ofert upływa o godz. 14:00 w dniu 28 lutego 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

 

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na: „Oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2017 roku”  (znak sprawy: BZP.272.2.8.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=2&eid=376

W dniu 27 lutego 2017 r. Zamawiający wprowadził zmiany w treści Zapytania ofertowego i załączników nr: 1 i 2. Szczegóły zostały zawarte w Wyjaśnieniach z dnia 27.02.2017 r. dotyczących treści Zapytania ofertowego - zaproszenia do złożenia oferty (BZP.272.2.8.2017)  oraz w Zapytaniu ofertowym i dokumentach oznaczonych "po zmianach z dnia 27 lutego 2017 r.", które dostępne są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego na w/w stronie internetowej. Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert upływa o godz. 12:00 w dniu 02.03.2017r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na: „Opracowanie dokumentacji  projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023”  (znak sprawy: BZP.272.2.6.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=2&eid=375

Termin składania ofert upływa o godz. 12:00 w dniu 20 lutego 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

W dniu 17 lutego 2017 r. Zamawiający wprowadził zmiany w treści Zapytania ofertowego i załączników nr: 1, 2 i 3 - w zakresie terminu realizacji zamówienia. Szczegóły zostały zawarte w Informacji o zmianie treści Zapytania ofertowego oraz dokumentach oznaczonych "po zmianach z dnia 17 lutego 2017 r.", które dostępne są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego na w/w stronie interentowej.

 

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro) pn.: Usuwanie pojazdów z dróg powiatu jeleniogórskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (znak sprawy: BZP.272.2.2.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=2&eid=373

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 10 lutego 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 20 stycznia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Nadzór nad realizacją projektu RPDS.02.01.03-02-0012/16 pn.: Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim" (nr referencyjny: BZP.272.2.75.2016).

Dokumentacja przedmiotowego postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=1&eid=371

W dniu 07.02.2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego (link powyżej) opublikowana została Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu.

W dniu 30.03.2017 r. w Biuletynie Inforamcji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego (link powyżej) opublikowana została Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 03.04.2017 r. w Biuletynie Inforamcji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego (link powyżej) opublikowana została Informacja o unieważnieniu postępowania.

 

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro, pn.: „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego " (znak sprawy: BZP.272.2.4.2017)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=1&eid=369

Termin składania ofert upływa o godz. 14:00 w dniu 26 stycznia 2017 r.

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.