Szczegółowych informacji udziela Biuro Zamówień Publicznych
pod nr. tel. 75 64 73 102,103

ul. Kochanowskiego 10, pok. 3.14 (III piętro)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Repozytorium plików dla postępowań od dn. 28.09.2016 r.

Wykaz archiwalnych postępowań o udzielenia zamówień publicznych (aktualny do dn. 27.09.2016 r.)

 

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na: „Opracowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023”  (znak sprawy: BZP.272.2.9.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=2&eid=378

Termin składania ofert upływa o godz. 14:00 w dniu 2 marca 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na: „Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie szacowania wartości rynkowej zabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży”  (znak sprawy: BZP.272.2.7.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=2&eid=377

Termin składania ofert upływa o godz. 14:00 w dniu 28 lutego 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

 

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na: „Oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2017 roku”  (znak sprawy: BZP.272.2.8.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=2&eid=376

W dniu 27 lutego 2017 r. Zamawiający wprowadził zmiany w treści Zapytania ofertowego i załączników nr: 1 i 2. Szczegóły zostały zawarte w Wyjaśnieniach z dnia 27.02.2017 r. dotyczących treści Zapytania ofertowego - zaproszenia do złożenia oferty (BZP.272.2.8.2017)  oraz w Zapytaniu ofertowym i dokumentach oznaczonych "po zmianach z dnia 27 lutego 2017 r.", które dostępne są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego na w/w stronie internetowej. Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert upływa o godz. 12:00 w dniu 02.03.2017r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na: „Opracowanie dokumentacji  projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023”  (znak sprawy: BZP.272.2.6.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=2&eid=375

Termin składania ofert upływa o godz. 12:00 w dniu 20 lutego 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

W dniu 17 lutego 2017 r. Zamawiający wprowadził zmiany w treści Zapytania ofertowego i załączników nr: 1, 2 i 3 - w zakresie terminu realizacji zamówienia. Szczegóły zostały zawarte w Informacji o zmianie treści Zapytania ofertowego oraz dokumentach oznaczonych "po zmianach z dnia 17 lutego 2017 r.", które dostępne są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego na w/w stronie interentowej.

 

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro) pn.: Usuwanie pojazdów z dróg powiatu jeleniogórskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (znak sprawy: BZP.272.2.2.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=2&eid=373

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 10 lutego 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 20 stycznia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Nadzór nad realizacją projektu RPDS.02.01.03-02-0012/16 pn.: Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim" (nr referencyjny: BZP.272.2.75.2016).

Dokumentacja przedmiotowego postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=1&eid=371

W dniu 07.02.2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego (link powyżej) opublikowana została Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu.

W dniu 30.03.2017 r. w Biuletynie Inforamcji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego (link powyżej) opublikowana została Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 03.04.2017 r. w Biuletynie Inforamcji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego (link powyżej) opublikowana została Informacja o unieważnieniu postępowania.

 

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro, pn.: „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego " (znak sprawy: BZP.272.2.4.2017)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=1&eid=369

Termin składania ofert upływa o godz. 14:00 w dniu 26 stycznia 2017 r.

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro, pn.: „Ochrona obiektów Powiatu Jeleniogórskiego w 2017 r." (znak sprawy: BZP.272.2.3.2017)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=1&eid=368

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 23 stycznia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 11 stycznia 2017 r. Powiat Jeleniogórski wszczął procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "Zimowe utrzymanie drogi publicznej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 369 (Rozdroże Kowarskie) do granicy Państwa (Przełęcz Okraj)" (znak sprawy: BZP.272.1.1.2017).

Termin składania ofert w postępowaniu upływa o godz. 10:00 w dniu 20 stycznia 2017 r.

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/17-1

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro, pn.: „Ochrona fizyczna obiektów Skarbu Państwa w 2017 r." (znak sprawy: BZP.272.2.76.2016)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=1&eid=366

Termin składania ofert upływa o godz. 12:00 w dniu 10 stycznia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 28 grudnia 2016 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro pn.: "Usuwanie martwych zwierząt z dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego" (znak sprawy: BZP.272.2.74.2016).

Dokumentacja przedmiotowego postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2016&mc=12&eid=364

Termin składania ofert upływa o godz. 12:00 w dniu 9 stycznia  2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.