Szczegółowych informacji udziela Biuro Zamówień Publicznych
pod nr. tel. 75 64 73 102,103

ul. Kochanowskiego 10, pok. 3.14 (III piętro)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Repozytorium plików dla postępowań od dn. 28.09.2016 r.

Wykaz archiwalnych postępowań o udzielenia zamówień publicznych (aktualny do dn. 27.09.2016 r.)

 

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro) pn.: "Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie szacowania wartości rynkowej gruntów" (znak sprawy: BZP.272.2.19.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=4&eid=396

Termin składania ofert upływa o godz. 11:00 w dniu 28 kwietnia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na realizację zadania pn.: " Doraźna ochrona obiektów na zlecenie Powiatu Jeleniogórskiego " (znak sprawy: BZP.272.2.12.2017)

UWAGA: Zamawiający informuje, że wprowadził zmiany w treści Rozeznania cenowego, w Formularzach ofertowych, a także w projektach umów dot. obu części zamówienia w zakresie warunków powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Oferenci zainteresowani złożeniem oferty powinni korzystać
z dokumentów opatrzonych dopiskiem: „po zmianach z dnia 09.05.2017 r.” opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=4&eid=394

 

Termin składania ofert upływa o godz. 13:00 w dniu 25 kwietnia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Uwaga: W dniu 13 kwietnia 2017 r. Zamawiający wprowadził zmiany w treści Rozeznania cenowego w zakresie uwag w ust. 1 pkt II, a także  w załącznikach Nr: 3 i 4 (Formularze ofertowe) - w zakresie terminu płatności za fakturę VAT. Zmienione dokumenty oznaczone: "po zmianach z dnia 13 kwietnia 2017 r." dostępne są do pobrania na w/w stronie BIP.

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Usługa dostępu do sieci Internet dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (znak sprawy: BZP.272.2.16.2017)

 

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=4&eid=393

Uwaga: Zamawiający informuje, że w dniu 5 maja 2017 r. opublikował odpowiedzi na zapytania dotyczące niniejszego Rozeznania cenowego, a także wprowadził zmiany w opisie przedmiotu zamówienia poprzez zmodyfikowanie treści Rozeznania cenowego – zaproszenia do złożenia oferty i Formularza ofertowego.

Ponadto zmianie uległ termin składania ofert – przesunięty do godz. 11:00 w dniu 15 maja 2017 r

Zmienione dokumenty z dopiskiem po zmianach z dnia 05.05.2017 r.”dotyczące przedmiotowego postępowania zostały opublikowane na stronie BIP Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=4&eid=393

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 12 kwietnia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Nadzór nad realizacją projektu RPDS.02.01.03-02-0012/16 pn.: Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim" (nr postępowania: BZP.272.2.17.2017).

Dokumentacja przedmiotowego postępowania została opublikowana:

1) w Bazie Konkurencyjności Fuduszy Europejskich (nr ogłoszenia: 1029664):

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1029664

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=4&eid=392

 

W dniu 04.05.2017 r. Zamawiajacy unieważnił przedmiotowe postępowanie.

 

 

 

 

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce-Staniszów  w km 1+730 do 4+022 Etap I [intensywne opady deszczu sierpień 2012 r.]”  (znak sprawy: BZP.272.2.14.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=4&eid=389

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 19 kwietnia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń w budynku, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych  (znak sprawy: BZP.272.2.10.2017).

Dokumentacja postępowania (tj. Rozeznanie cenowe oraz Załączniki Nr: 3-6) została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=4&eid=386

Załączniki Nr 1 i 2 do Rozeznania cenowego opublikowane zostały na stronie internetowej Zamawiającego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-2-10

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 19 kwietnia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

W dniu 23 marca 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce – Staniszów w km 1+730 do 4+022 Etap I [intensywne opady deszczu sierpień 2012 r.]" (znak sprawy: BZP.272.1.5.2017).

Termin składania ofert w postępowaniu upływa o godz. 12:00 w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-5

Informujemy, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało rozstrzygnięte.

W dniu 13 kwietnia 2017 r. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty.

Informujemy, że w dniu 23 marca 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki – Czernica, w km 1+800 do 7+986 Etap II [intensywne opady deszczu sierpień 2012 r.]" (znak sprawy: BZP.272.1.4.2017).

Termin składania ofert w postępowaniu upływa o godz. 10:00 w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-4

Uprzejmie informujemy, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione.

W dniu 11.04.2017 r. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego zatwierdził unieważnienie postępowania.

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na: „Dostawę druków zwrotnego potwierdzenia odbioru do przesyłek listowych rejestrowanych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze”  (znak sprawy: BZP.272.2.11.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=3&eid=380

Termin składania ofert upływa o godz. 14:00 w dniu 29 marca 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 20 marca 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego" (znak sprawy: BZP.272.1.2.2017).

Termin składania ofert w postępowaniu upływa o godz. 13:00 w dniu 4 kwietnia 2017 r.

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-2

Uprzejmie informujemy, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało rozstrzygnięte.

W dniu 11 kwietnia 2017 r. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty.

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na: „Opracowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023”  (znak sprawy: BZP.272.2.9.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=2&eid=378

Termin składania ofert upływa o godz. 14:00 w dniu 2 marca 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.