Szczegółowych informacji udziela Biuro Zamówień Publicznych
pod nr. tel. 75 64 73 102,103

ul. Kochanowskiego 10, pok. 3.14 (III piętro)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Repozytorium plików dla postępowań od dn. 28.09.2016 r.

Wykaz archiwalnych postępowań o udzielenia zamówień publicznych (aktualny do dn. 27.09.2016 r.)

 

Informujemy, że w dniu 2 października 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zapytania ofertowego o wartości do 30.000 euro na realizację zadania pn.: „Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (BZP.272.2.48.2017)

UWAGA: W dniu 04.10.2017 r. Zamawiający dokonał zmian w opisie przedmiotu zamówienia poprzez zmodyfikowanie treści Zapytania ofertowego,
a także Formularza ofertowego oraz Projektu umowy. W związku z powyższym Wykonawcy winni korzystać z dokumentów oznaczonych dopiskiem: „PO ZMIANACH Z DNIA 04.10.2017r.”

termin składania ofert do godz. 12:00 w dniu 10.10.2017 r.  (termin nieaktualny!!!)

Termin składania ofert: do godz. 12:00 w dniu 13 października 2017 r.

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 25 września 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Wykonanie podziału dwóch nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa" (nr postępowania: BZP.272.2.49.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=9&eid=472

 

Termin składania ofert - do godz. 11:00 w dniu 02.10.2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu  18 września 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2735D Radomierz – Janowice Wielkie w km 0+000 do 3+130" (znak sprawy: BZP.272.2.44.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=9&eid=466

 

Termin składania ofert - do godz. 12:00 w dniu 27.09.2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 13 września 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023, Etap I w km 0+050,75 do 2+433,75 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]" (znak sprawy: BZP.272.2.45.2017)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=9&eid=463

 

Termin składania ofert w postępowaniu - do godz. 10:00 w dniu 25.09.2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 13 września 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Wykonanie podziału nieruchomości położonej w Karpaczu obręb 0002" (nr postępowania: BZP.272.2.46.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=9&eid=462

Przedmiotwe postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu 22 września 2017 r. Szczegółowe informacje dostępne na w/w stronie internetowej.

Informujemy, że w dniu 13 września 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Wykonanie podziału dwóch nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa" (nr postępowania: BZP.272.2.43.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=9&eid=461

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 20.09.2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 7 września 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023, Etap I w km 0+050,75 do 2+433,75 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]" (nr postępowania: BZP.272.1.16.2017).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-16

W dniu 27 września 2017 r. na w/w stronie internetowej opublikowana została Informacja o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Informujemy, że w dniu 4 września 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Wykonanie podziału nieruchomości położonej w Karpaczu obręb 0002" (nr postępowania: BZP.272.2.41.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=9&eid=451

Termin składania ofert - do godz. 9:00 w dniu 11.09.2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych" (nr postępowania: BZP.272.1.15.2017).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-15

 

W dniu 4 października 2017 r. na w/w stronie internetowej opublikowana została Informacja o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Dostawa pięciu zestawów komputerowych" (znak sprawy: BZP.272.1.14.2017).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-14

W dniu 13 września 2017 r. na w/w stronie internetowej Zamawiającego opublikowana została Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informujemy, że w dniu 22 sierpnia 2017 r. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego podjął decyzję o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: "Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych" (znak sprawy: BZP.272.1.13.2017).

W dniu 24 sierpnia 2017 r. na n/p stronie internetowej Zamawiającego opublikowana została Informacja o unieważnieniu przedmiotwego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-13