Powiat Jeleniogórski!

W dniach 18 – 19 maja 2018 roku w Karpaczu odbędzie się „Szkolenie dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i służb zarządzania kryzysowego z Polski (Powiat Jeleniogórski i Miasto Jelenia Góra) oraz z Republiki Czeskiej (Liberecki Kraj).

Równolegle w Jeleniej Górze na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej, przy ul. Sokoliki 6 zorganizowane będzie: „Dwudniowe szkolenie specjalistyczne przy wykorzystaniu trenażera pożarowego” (praktyczne szkolenie dla straży pożarnych z zakresu ograniczania rozwoju i likwidacji pożarów wewnętrznych).

Obydwa przedsięwzięcia będą realizowane w ramach projektu: „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”. 

Beneficjantami projektu są: Powiat Jeleniogórski i Miasto Jelenia Góra oraz HZS Liberec (Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Libercu) Projekt współfinansowany ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020