Powiat Jeleniogórski!

Podsumowanie realizacji projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”

W dniu 15-02-2019 w hotelu RADISSON BLU we Wrocławiu odbyła się konferencja podsumowująca 2-letnią realizację we współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego / Wydział Edukacji i Nauki oraz gminy Wrocław i powiatów: bolesławiecki, jeleniogórski, lubański, lwówecki, świdnicki, wołowski, wrocławski partnerskiego projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Samorząd województwa podsumował projekt „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”. Dzięki, któremu wychowankowie 11 dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych mieli szansę uczestniczyć w zajęciach, które podniosły ich kompetencje społeczne i zawodowe oraz ułatwiły im funkcjonowanie na rynku pracy.

Projekt oferował w sumie 25 różnych form wsparcia podnoszących kompetencje zawodowe i społeczne uczestników. Były to m.in. przygotowanie do prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, prowadzenia domowego budżetu i oszczędzania, kursy zawodowe, a także zajęcia uczące przeciwdziałania agresji, radzenia sobie ze stresem czy zajęcia artystyczne. Osobną grupę stanowiły zajęcia terapeutyczne, a wśród nich dogoterapia, hipoterapia czy zooterapia.

Powiat Jeleniogórski reprezentował Dyrektor Wydziału Oświaty i Zdrowia dr Sylwester Urbański oraz dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie.

Podsumowanie realizacji projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”