Powiat Jeleniogórski!

Rak piersi jest najczęściej występującym u kobiet rodzajem choroby nowotworowej. Głównym powodem, dla którego tak wiele kobiet nadal umiera z powodu nowotworu, jest zbyt późne wykrycie choroby. Wyniki badań dowodzą, że kobiety, które regularnie wykonują mammografię, znacznie rzadziej umierają z powodu raka piersi. Dlatego warto regularnie wykonywać badania diagnostyczne, w tym mammografię.

Największe ryzyko zachorowania na raka piersi dotyczy kobiet w wieku od 50 do 69 lat. Panie będące w tej grupie wiekowej powinny poddawać się mammografii co dwa lata. Badanie trwa zaledwie kilka minut, a pacjentki, do których skierowany jest profilaktyczny program wczesnego wykrywania raka piersi nie muszą mieć na nią skierowania ani specjalnego zaproszenia.

Z bezpłatnego badania w ramach finansowanego przez NFZ populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi mogą skorzystać kobiety w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat lub otrzymały w ramach programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka: rak piersi wśród członków rodziny, mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2, a także nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

Aby wykonać bezpłatnie mammografię w ramach programu, wystarczy zgłosić się do jednej z placówek, które realizują program. Informacje o placówkach realizujących program dostępne są w oddziałach wojewódzkich NFZ. Badanie można również wykonać w mobilnych mammobusach.*

Uprzejmie informujemy, że w II kwartale 2019 r. na terenie Powiatu Jeleniogórskiego, świadczeniodawcy (zgodnie z poniższym wykazem) będą udzielali świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu profilaktyki raka piers – etap podstawowy w pracowni mobilnej (mammobusy) w ramach umów zawartych z DOW NFZ.

  1. 17.04.2019 r. 9-17.00: Jezów Sudecki - ul. Kręta 27, przy OSP (Świadczeniodawca: GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O. O.)
  2. 17.04.2019 r. 9-17.00: Stara Kamienica - Stara Kamienica 39, przy OSP (Świadczeniodawca: GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O. O.)
  3. 13.05.2019 r. 9-15.00: Kowary - ul. Jagiellończyka, Plac przy Sklepie Biedronka (Świadczeniodawca: NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "DIAGNOSTYK" S.C. L. SZYIŃSKI, W. KWIECIEŃ)
  4. 21.05.2019 r. 9-17.00: Karpacz, ul. Krótka, Stadion Miejski (Świadczeniodawca: GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O. O.)
  5. 21.05.2019 r. 9-17.00: Kowary - ul. Jagiellończyka, Plac przy Sklepie Biedronka (Świadczeniodawca: GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O. O.)
  6. 21.05.2019 r. 9-17.00: Szklarska Poręba, ul. Sanatoryjna 1, Izerskie Centrum Pulmunologii i Chemioterapi (Świadczeniodawca: MEDICA SPÓŁKA Z O. O. SP.KOM.)

* Artykułu pochodzi ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/mammobusy/.