Powiat Jeleniogórski!

Starosta Jeleniogórski podaje do wiadomości ujednolicony tekst uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej