Zakład firmy Dr Schneider w Radomierzu  jest nowoczesnym zakładem, stosującym technologie niekolizyjne wobec środowiska naturalnego i wysoce rentownym. Zbudowany został w terenie, który sam w sobie może być promocją możliwości i wytwórczych (bo dobra komunikacja), i krajobrazowych (choćby dlatego, że z okien firmy rozpacza się panorama niemal całego głównego pasma Karkonoszy..

Tereny pod budowę suchego zbiornika na Kostrzycy. Wprawdzie mimo usilnych starań brakuje jeszcze pieniędzy, by rozpocząć intensywne prace przy tej inwestycji, ale jest ona bardzo potrzebna, czego dowodzą skutki ostatnich gwałtownych powodzi. Zabudowa tego miejsca zbiornikiem nie zmieni krajobrazu za mocno, a uchroni mienie i samopoczucie mieszkańców niżej położonych gmin i miejscowości.

Fabryka papieru w Dąbrowicy jest jednym z nielicznych zakładów b. kompleksu pod nazwą – Karkonoskie Zakłady Papiernicze – który przetrwał najtrudniejsze czasy restrukturyzacji i jedną z relatywnie niewielu firm wytwórczych Powiatu, które nie zostały jeszcze poddane głębokiej modernizacji (jaka przytrafiła się m.in. „siostrzanej” FFP w Piechowicach).

Kolejną inwestycją powstającą w Powiecie Jeleniogórskim jest budowa nowej siedziby Nadleśnictwa „Śnieżka” w Kowarach przy ul. Leśnej. Nowy budynek administracyjny będzie składał się z podpiwniczenia, 3 kondygnacji nadziemnych, podjazdu dla niepełnosprawnych. Budynek powstaje przy użyciu technologii tradycyjnej. Całkowita powierzchnia zabudowy wynosi 435,63 m2, powierzchnia użytkowa stanowi 1.294,06 m2, kubatura 4012 m3. Pozostałe parametry to szerokość – 28.08 m, głębokość budynku 16.08 m oraz wysokość wynosząca 14,68 m od poziomu wejścia.

Nadleśnictwo „Śnieżka” jest jednym z 33 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Zarządza terenami leśnymi o powierzchni blisko 13.5 tys. ha, które obejmują dwa pasma górskie: Karkonosze i Rudawy Janowickie oraz część Kotliny Jeleniogórskiej.

Tekst: Cezary Wiklik