We wtorek 19 stycznia w restauracji „Dwór Liczyrzepy” w Karpaczu odbyło się Spotkanie Noworoczne Powiatu Jeleniogórskiego. W spotkaniu, na zaproszenie Starosty Anny Konieczyńskiej oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Eugeniusza Kleśty, uczestniczyli Prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła, Poseł na Sejm Zofia Czernow, Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki, Starosta Powiatu Głogowskiego Jarosław Dutkowiak, Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Jacek Cichura oraz inni licznie zaproszeni goście a wśród nich burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu jeleniogórskiego, przedstawiciele Policji i służb ratowniczych, Prezesi i Dyrektorzy oraz przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z powiatem.


Podczas spotkania Starosta Jeleniogórski Anna Konieczyńska podsumowała miniony rok prezentując najważniejsze aktywności oraz osiągnięcia Powiatu Jeleniogórskiego. Podkreślano bardzo intensywną promocję powiatu i marki Karkonosze na wielu płaszczyznach. Wspomniano o otrzymanej za te działania nagrody Róży Regionów, przyznawanej na Targach Turystycznych Tour-Salon w Poznaniu przez dwutygodnik “Wiadomości Turystyczne”. Niezwykle ważnym dokonaniem było pozyskanie z budżetu Wojewody ok. 6 mln zł, które zostało wydatkowane na poprawę infrastruktury drogowej. Powiat pozyskiwał środki również ze sprzedaży nieruchomości (ok. 1.63 mln), z funduszy zewnętrznych i europejskich. Zostały one wydatkowane m.in. na aktywizację bezrobotnych i kształcenia ustawiczne. Dzięki tym środkom, powiat niezakłócenie realizował zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz szeroko rozumianej pomocy społecznej.
W roku 2015 we współzawodnictwie sportowym Powiat Jeleniogórski, reprezentowany przez Szkolny Związek Sportowy, uzyskał I nagrodę za najbardziej usportowiony powiat w ramach Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży i Dolnośląskiej Licealiady Młodzieży.
Dzięki projektowi „Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze dla osób niepełnosprawnych” i pozyskaniu środków z PFRON, w minionym roku w Starostwie Jeleniogórskim przeprowadzono remont 1 kondygnacji budynku, która jest najczęściej odwiedzaną przez Klientów Starostwa. Przystosowano ją do wymogów osób niepełnosprawnych, wymieniono posadzkę na antypoślizgową, zamontowano platformę umożliwiającą wjazd do budynku osobom na wózkach.

Spotkanie było także okazją do wyrażenia podziękowań wszystkim współpracującym z Powiatem Jeleniogórskim, za pożyteczną pracę na rzecz wszystkich mieszkańców oraz złożenie życzeń wszelkiej pomyślności w roku 2016.

DSC_3821
DSC_0203
DSC_0242
DSC_0157
DSC_0158
DSC_0159
DSC_0166
DSC_0168
DSC_0171
DSC_0172
DSC_0257
DSC_0269
02
DSC_0263
DSC_0276
DSC_0280
DSC_0281
DSC_0284
DSC_0212
DSC_0287
DSC_0288
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 Film o powiecie Jeleniogórsckim zrealizowany prze TV DAMI na podstawie produkcji "Powiat w obiektywie"
Powiat Jeleniogórski
Previous Next Play Pause
1

Prezentacja podsumowująca prace w Powiecie Jeleniogórskim w roku 2015