W dniach 4 i 5 maja 2015 r. w Krakowie odbył się Europejski Kongres Samorządów. W nowo otwartym gmachu Centrum Kongresowego ICE Kraków w ponad 80 sesjach plenarnych, debatach, blokach programowych "Europa Regionów - nowe otwarcie" i „Nowy Plan dla Europy” uczestniczyło ponad 1000 gości. m.in. ministrowie i wiceministrowie rządu, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie oraz marszałkowie województw.

Podsumowanie działań Powiatowego Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego w Jeleniej Górze było m.in. tematem posiedzenia Zarządu Powiatu, prowadzonego przez Starostę, Annę Konieczyńską.

- Gdybyśmy chcieli omawiać statystyki, to mogę powiedzieć, że przez rok pracownicy Stacji przeprowadzili ponad 4.600 badań, pobrali ponad 3.040 próbek artykułów żywnościowych, sprawdzili stan sanitarny w ponad 500 zakładach pracy Powiatu i Miasta, itp. – powiedziała Ewa Czyżewska, dyrektor Inspektoratu. – Ale z punktu widzenia mieszkańców są sprawy może nie aż tak istotne dla statystyki, ale nadzwyczaj ważne dla samopoczucia.