W dniach 4 i 5 maja 2015 r. w Krakowie odbył się Europejski Kongres Samorządów. W nowo otwartym gmachu Centrum Kongresowego ICE Kraków w ponad 80 sesjach plenarnych, debatach, blokach programowych "Europa Regionów - nowe otwarcie" i „Nowy Plan dla Europy” uczestniczyło ponad 1000 gości. m.in. ministrowie i wiceministrowie rządu, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie oraz marszałkowie województw.

Przybyło kilkudziesięciu prezydentów europejskich miast, członkowie zarządów największych firm Europy Środkowej. Przedstawiciel Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, minister Olgierd Dziekoński podkreślił, że krakowski kongres odbył się z okazji 25-lecia polskiej samorządności, a bez dobrej samorządności nie ma wolności i nie ma samodzielnego funkcjonowania samorządów. Wśród przedstawicieli naszego regionu w Europejskim Kongresie Samorządów udział wzięli Starosta Jeleniogórski Anna Konieczyńska i Burmistrz Miasta Karpacza Radosław Jęcek. Miniony okres 25 – lat to czas wytężonej pracy, po 1989 roku otworzono drogę do demokracji i odrodzenia samorządności. Dokonywane wybory mieszkańców „małych ojczyzn” sprawiają, że powierzamy sprawy nam najbliższe dla naszych regionów osobom odpowiedzialnym, z wizją rozwoju i skutecznością w działaniu. Polska to kraj zmian, które dostrzegamy każdego dnia, choćby podróżując polskimi drogami. Przeobrażają się i pięknieją nasze miasta, zabytki odzyskują swoją świetność, rolnicy korzystają z dotacji unijnych, realizuje się wiele inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, oświatowej i służby zdrowia, likwiduje się bariery utrudniające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Popularyzuje się sztukę, kulturę i wiedzę. Jest jeszcze wiele do zrobienia przez samorządowców, którzy są współautorami dobrych zmian i sukcesów. Stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń między samorządowcami i ludźmi związanymi z samorządem terytorialnym, to bardzo cenna inicjatywa i podwalina do platformy dla osób i głosów mających wpływ na podnoszenie jakości życia mieszkańców i włączania szerokich kręgów mieszkańców w aktywne działania na rzecz zarządzania w ich regionach. 

Wypowiedzi uczestników kongresu