Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, Powiat Jeleniogórski utworzył na swoim terenie 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W lokalach udostępnionych przez gminy Kowary w budynku Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej przy ul. Staszica 18, Mysłakowice w bud. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wojska Polskiego 2a oraz Starostwo Powiatowe - budynek przy ul. Podchorążych 15, mieszkańcy mogą zasięgnąć pomocy prawnej w następującym zakresie:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Zgodnie z ustawą darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie  z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Szczegółowe infromacje o dyżurach oraz godzinach urzędowania dostępne są na stronie BIP Powiatu Jeleniogórskiego.

Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej dostępnych jest na stronie rządowej pod adresem https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl