Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego informuje, że zgodnie z art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą wskazać osoby do składu komisji konkursowej, z wyłączeniem osób wskazanych przez te organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, które wezmą udział w konkursie.

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

  • kultury fizycznej i sportu w 2020 roku, 
  • turystyki i krajoznawstwa w 2020 roku,
  • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 grudnia 2019 r. tj. wtorek, Starostwo Powiatowe będzie nieczynne. Jednocześnie informujemy, że w dniu 7 grudnia 2019 r. tj. w sobotę urząd będzie czynny w godzinach 7.30-15.30 (obsługa klientów w Wydziale Komunikacji do 14.30).