W dniach od 19 do 22 lutego 2018 r. biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczynne z powodu urlopu.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.01.2017 r. tj. poniedziałek, Starostwo Powiatowe będzie nieczynne
Jednocześnie informujemy, że w dniu 29.01.2018 r. biuro Powiatowego  Rzecznika Konsumentów również będzie nieczynne.

Serdecznie przepraszamy za wszelkie uniedogodnienia wynikłe z tego tytułu.

Wynik rozstrzygnięcia konkursu w sprawie przyznania dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

 Uchwała nr 194/599/18 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 stycznia 2018 r.

  • turystyki i krajoznastwa

  Uchwała nr 194/600/18 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 stycznia 2018 r.

  • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

  Uchwała nr 194/601/18 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 stycznia 2018 r.