Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Jeleniogórskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr 25/70/15 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Jeleniogórskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 r. – realizowanych przez organizacje pozarządowe i pożytku publicznego – w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zostały przyznane dotacje następującym podmiotom:

  1. Stowarzyszeniu Łomniczanie na zadanie pn. „Festyn rodzinny - WESELE w Łomnicy  -tradycja a codzienność” - w wysokości 2.800 zł. (słownie:dwa tysiące osiemset złotych)
  2. Stowarzyszeniu Zespół Folklorystyczny Karkonosze na zadanie pn. „Festiwal Ludowe granie na gruszkowskiej polanie” - w wysokości 3.200 zł. (słownie: trzy tysiące dwieście złotych)
  3. Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej na zadanie pn. „ Festiwal Dell'Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów” - w wysokości 6.200 zł. (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych)
  4. Fundacji na rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej na zadanie: „42 Festiwal Sztuki Włókna-Kowary 2015” - w wysokości 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych)
  5. Stowarzyszeniu Góry Szalonych Możliwości na zadanie pn. „V Wędrowny Przegląd Piosenki Polana” - w wysokości 2.500 zł. (dwa tysiące pięćset złotych)
  6. Stowarzyszeniu Senior na zadanie pn. „Przegląd Zespołów Ludowych i Folklorystycznych”- w wysokości 2.295 zł. (słownie: dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych)