Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór (Janowice Wielkie, Jelenia Góra, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska Poręba) do włączenia się w proces tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Na spotkania zapraszamy: mieszkańców gmin obszaru LGD, lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata i umożliwi mieszkańcom regionu ubieganie się o środki z funduszu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przede wszystkim w ramach inicjatywy LEADER, RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). Dokument, który powstanie będzie zwierał diagnozę obszaru oraz zaplanowane kierunki działań. Dlatego tak ważne jest włączenie się lokalnej społeczności w proces tworzenia strategii rozwoju.

Konsultacje społeczne jest to forma dialogu z mieszkańcami obszaru. Najczęściej przybierają formę spotkań dyskusyjnych lub warsztatów w trakcie których można wyrazić swoją opinię, poznać potrzeby innych, zadawać pytania. Konsultacje społeczne to także podejmowanie decyzji wspólnie z mieszkańcami. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór zaprasza do konsultacji wszystkich, którym leży na sercu dobro regionu, aby zwiększyć swoją wiedzę na temat potrzeb i deklarowanych kierunków rozwoju wśród mieszkańców regionu. Dzięki włączeniu się lokalnej społeczności stworzona Lokalna Strategia Rozwoju, będzie odpowiadała potrzebom jak największej liczby mieszkańców regionu.

W ramach pracy nad Lokalną Strategią Rozwoju  zaplanowano szereg spotkań – w różnych terminach oraz gminach, aby umożliwić jak największej liczbie mieszkańców uczestnictwo w procesie konsultacji społecznych i w związku z tym – w procesie tworzenia LSR na lata 2014-2020. Bardzo ważne jest to, że można wybrać spotkanie, które nam odpowiada, nawet jeżeli nie odbywa się w naszej gminie.

Przez cały czas trwania prac nad LSR zapraszamy także wszystkich mieszkańców do wypełniania ankiet dostępnych na stronie www.konkursy.duchgor.org. Zapraszamy zwłaszcza osoby, którym nie uda się pojawić na spotkaniach konsultacyjnych. Na naszej stronie znajdą także Państwo harmonogram wszystkich spotkań, szczegółowe informacje na temat konsultacji oraz sprawozdania z odbytych spotkań.

 Harmonogram spotkań - Konsultacje społeczne Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020