Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących:

Roboczego projektu „PROGRAMU ROZWOJU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO NA LATA 2015 – 2020”.

Opracowany „Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2015-2020” będzie  dokumentem o znaczeniu strategicznym i planistycznym oraz posłuży do skutecznego zarządzania rozwojem naszego  regionu wspólnie przez władze naszego Powiatu i władze Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, także wspólne z przedstawicielami różnych środowisk społeczno-gospodarczych.

Koniecznym zatem jest  podjęcie szerokich konsultacji z partnerami społeczno-gospodarczymi i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, aby doprowadzić do opracowania ostatecznej wersji „Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2015-2020”.

 

Treść projektu  dokumentu zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatu Jeleniogórskiego www.powiat.jeleniogorski.pl w zakładce Konsultacje dotyczące Roboczego projektu „PROGRAMU ROZWOJU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO NA LATA 2015 – 2020”.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 18 listopada 2015 r. do 17 grudnia 2015 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pomocą załączonego formularza konsultacji.

 Projekt roboczy Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego

 Formularz konsultacji do pobrania