Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących:

projektu „PROGRAMU ROZWOJU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO NA LATA 2016–2020”.

Obecnie prezentujemy Państwu opracowany projekt dokumentu, który pragniemy poddać konsultacjom społecznym, aby wspólnie wypracować ostateczną wersję „Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020”.

Przedmiotowy program będzie stanowił podstawę do wspólnych działań o znaczeniu strategicznym i planistycznym oraz posłuży do skutecznego zarządzania rozwojem naszego regionu przez władze Powiatu i władze Gmin, przy udziale przedstawicieli różnych środowisk społeczno-gospodarczych.

 Koniecznym zatem jest podjęcie szerokich konsultacji z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, aby doprowadzić do opracowania ostatecznej wersji „Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020”.

Projekt Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016 – 2020 znajduje się na stronie Powiatu Jeleniogórskiego i jest dostępny do pobrania ze strony internetowej Powiatu.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 26 lutego 2016 r. do 31 marca 2016 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pomocą załączonego formularza.

 

Starosta Jeleniogórski

Anna Konieczyńska

 

 Projekt Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020

 Formularz konsultacji do pobrania