Turystyka jest dominującą gałęzią gospodarki w regionie jeleniogórskim. Ma ogromny wpływ na dochody i rozwój gospodarczy Powiatu. Jednak, aby osiągnąć sukces w tej dziedzinie nie wystarczy posiadanie jedynie bazy noclegowej oraz zapewnienie turystom innych usług. Ważne jest, aby zachęcić turystów do odwiedzania regionu a do tego potrzebna jest odpowiednia promocja. Tylko dzięki niej jest szansa do zaistnienia na rynku turystycznym w kraju jak i zagranicą.

Kolejnym ważnym elementem w rozwoju turystyki jest tworzenie nowych atrakcji takich jak np. szlaki rowerowe, wyciągi i trasy narciarskie, organizowanie imprez cyklicznych, które z czasem będą kojarzone z naszym Powiatem oraz podnoszenie jakości oferowanych usług i ich rozszerzenie. Efektem końcowym takich działań będzie posiadanie wielu atrakcji, w których każdy odwiedzający nas turysta znajdzie coś dla siebie oraz przyjedzie tu ponownie.

Działania Powiatu oparte są o Strategię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego Program Rozwoju Turystyki w Powiecie Jeleniogórskim przyjętym Uchwałą nr XXXII/196/2001 Rady Powiatu z dnia 3 lipca 2001 r. Powiat Jeleniogórski przykłada dużą wagę do rozwoju gospodarki turystycznej regionu. Powiat Jeleniogórski szczególny nacisk przykłada do utrwalania pozytywnego wizerunku regionu przyjaznego turystom oraz poprawie infrastruktury turystycznej, a w szczególności tworzenia systemu szlaków rowerowych i oznakowania atrakcji turystycznych. Podjęto także temat możliwości reaktywowania turystycznych połączeń kolejowych z terenami przygranicznymi Republiki Czeskiej. Pierwszym krokiem było opracowanie Studium Wykonalności Regiotram na odcinku Harrachov – Szklarska Poręba – Jelenia Góra – Karpacz.

Przed regionem stoi jeszcze wiele wyzwań. Za najważniejsze uznaje się potrzebę remontów dróg dojazdowych do powiatu jeleniogórskiego oraz tworzenie i modernizacje parkingów i punktów informacyjno-widokowych. O atrakcyjności turystycznej powiatu świadczy także dynamika wzrostu prywatnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Powstają nowe hotele, modernizowane i przebudowywane są inne obiekty hotelarskie.