Szczegółowych informacji udziela Biuro Zamówień Publicznych
pod nr. tel. 75 64 73 102,103

ul. Kochanowskiego 10, pok. 42-43 (III piętro)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Repozytorium plików dla postępowań od dn. 28.09.2016 r.

Wykaz archiwalnych postępowań o udzielenia zamówień publicznych (aktualny do dn. 27.09.2016 r.)

 

Informujemy, że w dniu 3 grudnia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości do 30.000 euro na realizację zadania pn.: "Dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (nr postępowania BZP.272.2.59.2018)

UWAGA: Zamawiający w dniu 10 grudnia 2018 r. wprowadził zmiany w pozycji 28 oraz w pozycji 34 tabeli określającej szacunkowe ilości asortymentu, tj. w Formularzu ofertowym – Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego, a także w Projekcie umowy – Załączniku Nr 2 do Zapytania ofertowego. Wykonawcy powinni korzystać z załączników oznaczonych treścią: „po zmianach z dnia 10.12.2018 r.” Zmienione dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania zostały  opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego na stronie:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=12&eid=608

Termin składania ofert - do godz. 09:00 w dniu 12 grudnia 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 27 listopada 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości do 30.000 euro na realizację zadania pn.: Usunięcie 24 drzew rosnących w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego" (nr postępowania: BZP.272.2.62.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=11&eid=607

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 4 grudnia 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 26 listopada 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: „Dostawa bonów podarunkowych dla emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2018 roku" (nr postępowania: BZP.272.2.63.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=11&eid=606

Termin składania ofert - do godz. 12:00 w dniu 30 listopada 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 31 października 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości do 30.000 euro na realizację zadania pn.: „Wycięcie 3 drzew rosnących na gruntach należących do Powiatu Jeleniogórskiego wraz z zakupem drewna pozyskanego z wycinki” (znak BZP.272.2.57.2018)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=10&eid=599

termin składania ofert do godz. 09:00 w dniu 06.11.2018 r.

zapraszamy do złożenia oferty

Informujemy, że w dniu 31 października 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości do 30.000 euro na realizację zadania pn.: Usunięcie 77 drzew rosnących w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego” (BZP.272.2.55.2018)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=10&eid=598

termin składania ofert do godz. 11:00 w dniu 07.11.2018 r.

zapraszamy do złożenia oferty

Informujemy, że w dniu 26 października 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Podgórzyn, Jeżów Sudecki, Mysłakowice i Kowary w sezonie zimowym: 2018-2019" z podziałem na 3 części (nr postępowania: BZP.272.1.12.2018).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2018/18-1-12

Termin składania ofert w postępowaniu upływa o godz. 12:00 w dniu 06.11.2018 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 26 października 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro na wykonanie zadania pn.: Zakup i dostawa 10 cyfrowych aparatów telefonicznych na potrzeby Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego (nr postępowania: BZP.272.2.56.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=10&eid=595

Termin składania ofert - do godz. 08:00 w dniu 05.11.2018 r. 

W dniu 26 października 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Zakup i dostawa 6 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Szkolenia Specjalistycznego" (nr postępowania: BZP.272.1.13.2018).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2018/18-1-13

Termin składania ofert w postępowaniu upływa o godz. 10:00 w dniu 06.11.2018 r.

Informujemy, że w dniu 25 października 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości do 30.000 euro na realizację zadania pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z  wyżywieniem podczas dwudniowego szkolenia w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy (nr postępowania BZP.272.2.41.2018)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10846

Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=10&eid=592

Termin składania ofert - do godz. 08:00 w dniu 6 listopada 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 17 października 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro na wykonanie zadania pn.: Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej gruntu jako przedmiotu prawa własności, będącej podstawą do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (nr postępowania: BZP.272.2.48.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=10&eid=590

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 23 października 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.