Powiat Jeleniogórski!

W dniu 25.01.2019 r. zapraszamy na transmisję obrad Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

Wynik rozstrzygnięcia konkursu w sprawie przyznania dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

 Uchwała nr 13/36/19 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 21 stycznia 2019 r.

  • turystyki i krajoznastwa

  Uchwała nr 13/37/19 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 21 stycznia 2019 r.

  • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

  Uchwała nr 13/38/19 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 21 stycznia 2019 r.

Jednocześnie przekazujemy wzory dokumentów przydatnych do realizacji zadania:
Zaktualizowana_kalkulacja_przewidywanych_kosztow
Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania
Zaktualizowany opis poszczegolnych działańa

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert. 

 Uchwała nr 237/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr 237/VI/19 z dnia 15 stycznia 2019 r.
 Załącznik nr 2 do uchwały nr 237/VI/19 z dnia 15 stycznia 2019 r.
 Załącznik nr 6 do uchwały nr 237/VI/19 z dnia 15 stycznia 2019 r.

Informujemy także, że został upubliczniony  harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych w Województwie Dolnośląskim w 2019 r. 

Rada i Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego 

składają wyrazy  głębokiego i najszczerszego współczucia pogrążonej
w smutku rodzinie i bliskim oraz współpracownikom 

Prezydenta Gdańska 
Pana Pawła Adamowicza

 z powodu Jego tragicznej śmierci
w trakcie 27 finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy 

„Nie umiera ten kto trwa w sercach i pamięci naszej, kto zmierza ze światełkiem do Nieba”

Ubolewamy i potępiamy ten bestialski akt przemocy

W dniu 28.12.2018 zapraszamy na transmisję obrad Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

Powiat Jeleniogórski i spółka marketingowa Marketing Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH z Bautzen reprezentująca Powiaty Bautzen i Görlitz zrealizowały w latach 2017-2018 mikroprojekt pn „Skarbnica Karkonoszy i Łużyć Górnych – zamki, pałace i ogrody po obu stronach Nysy”. 

W dniu 4 grudnia 2018 Starosta Jeleniogórski Krzysztof Wiśniewski otworzył konferencję podsumowującą rezultaty prac wykonanych w trakcie realizacji projektu. Ponieważ tematyka projektu dotyczyła dziedzictwa kulturowego konferencja odbyła się w „Pałacu na Wodzie” w Staniszowie. Głównym celem mikroprojektu było przygotowanie przez grupę specjalistów z niemieckiej i polskiej strony opracowania stanu obecnego Statusu Quo 2018 obiektów dziedzictwa kulturowego w Kotlinie Jeleniogórskiej i na Łużycach Górnych oraz w obszarze leżącym pomiędzy tymi regionami. 

W 2018 roku pojawiło się wiele zmian prawnych istotnych dla organizacji pozarządowych. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi z nich.

Zmiany w prawie istotne dla NGO – podsumowanie 2018 roku

Harmonogram konkursów dla NGO grudzień 2018/styczeń 2019